icon icon icon

T07

21

Hải Phòng: Khát vọng vươn ra thế giới

Sở hữu hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại cùng sự “ưu ái” của điều kiện tự nhiên, Hải Phòng đang quyết tâm vươn mình ra thế giới, hiện thự...

T07

19

Mua nhà bây giờ hay đợi thêm?

Đây là thời điểm, người mua có sẵn vài trăm triệu và thu nhập trung bình 20 triệu đồng/tháng trong 5-7 năm có thể sở hữu được một bất độ...